Tehnika

Obravnava s posebnimi frekvencami pri visokotonski terapiji
Klasična elektroterapija stimulira mišice in živce. Visokotonska terapija gre globlje: primarno vpliva na izmenjavo snovi med celicami. To omogoča nova tehnika.

Uporaba visokotonskih frekvenc
Pri visokotonski terapiji so uporabljene frekvence med 4000 in 32000 Hz, med tem ko se pri nizkofrekvenčni elektroterapiji uporabljajo frekvence od 0 do 200 Hz, pri srednjefrekvenčni elektroterapiji pa najpogosteje 4000 Hz. Višja kot je frekvenca, več energije lahko vnesemo v telo.

Sinhronost intenzitete in frekvence
Pri visokotonski terapiji sta intenziteta toka in frekvenca sočasno modulirana: strokovni izraz za to se glasi simultana modulacija frekvence in amplitude. Pri klasični elektroterapiji je modulirana le amplituda ( intenziteta toka ), ta se s časom spreminja, med tem ko je frekvenca toka konstantna. Ta sinhronost intenzitete in frekvence toka pri visokotonski terapiji znatno poveča terapevtski učinek.

Podaljšano trajanje uporabe
Simultana modulacija amplitude in frekvence omogoča tudi daljšo in intenzivnejšo obravnavo, kot je to mogoče pri klasični elektroterapiji. Obravnava z klasično elektroterapijo traja 5 do 10 minut. Obravnava z visokotonsko terapijo pa lahko traja do 60 minut, je pa 30 minut na terapijo tudi dovolj.

Visokotonska terapija obsega veliko različnih frekvenc, zato so vsi delčki tkiva ne glede na njihovo velikost vzpodbujeni k resonanci, ki pa je odgovorna za pozitivne učinke v organizmu.