Politika varstva osebnih podatkov

1. Upravljavec

Uradno ime podjetja: SEMOS D.O.O.

Sedež podjetja: Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje, Slovenija

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Samo Sovinc

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Mateja Sovinc

Kontaktni naslov in/ali telefon pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

SEMOS d.o.o.

Opekarniška cesta 15a

3000 Celje

Slovenija

tel.: +386 3 541 97 15

e-pošta: mateja@semos.si

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, uporabo kontaktnih podatkov za izvajanje promocijskih aktivnosti, prodajnih aktivnosti, za obveščanje o novih produktih, pošiljanje reklamnega gradiva ter obveščanja o delavnicah in izobraževanjih. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • naziv in naslov organizacije
 • telefonski kontakt

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo naši naslednji oddelki:

 • Prodaja,
 • Marketing,
 • Podpora strankam.

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju njegovih pravic.

Datum: 24.05.2018

Direktor: Samo Sovinc