NOVAFON logoped

Logoped priporoča NOVAFON vibracijsko terapijo

V današnjem času je logoped ključni strokovnjak pri obravnavi različnih težav na področju komunikacije, govora, jezika in sorodnih veščin. Logopedija pa je veda, ki se nenehno razvija; njeni sodobni pristopi k zdravljenju so usmerjeni v celostno obravnavo posameznika ter uporabo naprednih tehnologij in raziskav za izboljšanje terapevtskih učinkov. Preverite, katere terapevtske metode uporablja logoped pri svojem delu, ter kako medicinski pripomočki in specializirane naprave lahko pripomorejo k izboljšanju simptomov.

Sodobna logopedija poudarja individualizacijo terapije in uporabo tehnologij

 

Ker ima vsak posameznik svoje specifične potrebe in izzive, klinični logoped prilagaja terapevtske pristope glede na pacientove zmožnosti, stopnjo težav, starost, interese in cilje. Sodobni terapevtski pristopi temeljijo na najnovejših znanstvenih dognanjih, so usmerjeni v zgodnje odkrivanje jezikovnih težav, kar je posebej pomembno pri otrocih, ter spodbujajo sodelovanje z drugimi strokovnjaki, kot so pediatri, psihologi, nevrologi, in drugi.

Razvoj tehnologij je prinesel inovacije tudi v logopedsko prakso. Logoped uporablja različne aplikacije, računalniške programe in elektronske naprave za izvajanje terapij ter spremljanje napredka pacienta. Ker sodobni pristopi spodbujajo posameznika, da postane aktivni udeleženec v svojem terapevtskem procesu, so tehnologije in specializirane naprave namenjene tudi temu, da jih posameznik lahko uporablja doma in ne samo pri logopedu.

NOVAFON-pri logopedu

Logopedski pripomočki – kako se razvija tehnologija pri izvajanju terapij?

 

Razvoj tehnologije medicinskih pripomočkov za uporabo v logopediji sledi splošnim trendom v razvoju zdravstvene tehnologije in informacijskih tehnologij.

 • Digitalizacija terapevtskih vaj: razvoj specializiranih računalniških programov, aplikacij in spletnih platform.
 • Uporaba umetne inteligence in analitika podatkov.
 • Spletna komunikacija: omogoča pacientom storitve na daljavo.
 • Govorni in zvočni logopedski pripomočki: napredni sistemi za prepoznavanje govora.
 • Aplikacije za komunikacijo na pametnih napravah: temeljijo na ikonah, simbolih ali celo umetnem govoru.
 • Virtualna resničnost (VR): simulacija realnih okolij in scenarijev za razvoj komunikacijskih veščin.
 • Mobilne naprave in prenosljivi pripomočki za izvajanje terapij, sledenje napredku in celo zaznavanje zvokov iz okolja.

Klinični logoped kombinira govorno terapijo in terapevtske pripomočke

 

Poleg govorne terapije so v logopediji na voljo tudi različni terapevtski pripomočki, ki se razlikujejo glede na vrsto težave, starost pacienta in cilje terapije. Na primer, logoped oziroma logopedinja pri svojem delu uporabljata govorne kartice in slike, različne elektronske naprave za olajšanje komunikacije, ozvočevalne naprave za povečanje jakosti zvoka, vadbene materiale za razvijanje jezikovnih spretnosti, terapevtske igrače za otroke in drugo.

Nekateri terapevtski pripomočki so namenjeni le za profesionalno rabo, spet drugi pa so zaradi enostavnosti uporabe primerni tudi za izvajanje terapij doma. Eden takšnih terapevtskih aparatov je NOVAFON aparat, ki je certificiran za uporabo v delovni terapiji, fizioterapiji in logopediji, priporočajo pa ga številni strokovnjaki in specialistični terapevti.

Logopedska terapija s senzomotorično stimulacijo

 

NOVAFON aparat omogoča lokalno vibracijsko terapijo, pri čemer vibracije sprožajo telesne mehanizme preko vertikalne stimulacije globokega tkiva. Vibracijsko-taktilna globoka stimulacija tkiva je primerna za uporabo na različnih področjih, in ima dokazan učinek pri izboljševanju mišične disfunkcije, lajšanju akutne in kronične bolečine ter pri izboljševanju respiratornih zapletov. Na posnetku si lahko ogledate, na katerih terapevtskih področjih se uporablja NOVAFON vibracijska terapija. Tukaj pa si lahko preberete več o uporabi NOVAFON naprave v okviru delovne terapije in fizioterapije.

Ker vibracijsko-taktilna globoka stimulacija uravnava mišični tonus, zmanjšuje miofascialno bolečino in spodbuja zaporedje vključevanja mišičnih enot, je primerna tudi za uporabo v logopediji. Stimulacija senzomotoričnega sistema se namreč navezuje tudi na področja, ki so odgovorna za produkcijo glasu, funkcijo požiranja in govora.

Logoped nastavi NOVAFON aparat za specifična stanja, prilagojena motnji pacienta

 

Ker so motnje proizvajanja glasov, govora in požiranja povezane z zmanjšanimi zaznavami in/ali hiper-ali hipotoničnimi mišičnimi napetostmi na določenih področjih, je NOVAFON aparat usmerjen v uravnavanje mišične in splošne napetosti prav na teh področjih, ki so odgovorna za izvedbo funkcij (govor, požiranje, proizvajanju glasu). Vibracijska tehnika spodbuja mišice in živčne končiče na način, da izboljša nadzor motorike in izvajanje gibov v ciljanih predelih.

Da bi bile terapije učinkovite, je pomembno, da logoped na napotnico ali v zasebni ambulanti nastavi aparat tako, da bo prilagojen težavi in potrebam pacienta. To je posebej pomembno, če želite napravo uporabljati tudi doma. Na primer, logoped mora nastaviti ustrezno frekvenco delovanja, saj ima vsaka svoj namen (lajšanje bolečin, sproščanje napetosti, aktivacija mišic). Poleg tega je potrebno prilagoditi tudi intenzivnost delovanja, saj ima naprava kar 15 stopenj.

NOVAFON vibracijska terapija se izvaja z različnimi nastavki, katerih ustrezna izbira je ključnega pomena v logopediji. Logoped mora vedeti, kateri intraoralni nastavki se uporabljajo za stimulacijo določene mišične skupine zato, da jih potem lahko uporabljate tudi doma in sami izvajate terapije. Na primer, glava depresorja jezika je primerna za krepitev jezika in toniranje ustnic, puščična glava pa je namenjena za uravnavanje tonusa žvečilnih mišic. Tukaj si lahko ogledate vse intraoralne nastavke NOVAFON in si preberete, čemu so namenjeni.

nastavki za logopeda

Izboljšanje glasovne funkcije (funkcionalna glasovna motnja)

 

Logopedska ambulanta pri zdravljenju funkcionalnih glasovnih motenj uporablja različne terapevtske tehnike, namenjene izboljšanju glasovne funkcije, kakovosti zvoka in vzpostavitvi zdravega glasovnega vedenja. Med te tehnike spadajo:

 • Dihalne vaje: tehnike dihanja, ki podpirajo zdrav glas.
 • Vaje za krepitev mišic dihalnega sistema.
 • Glasbene vaje: vaje za intonacijo, dinamiko in artikulacijo, ki pomagajo izboljšati nadzor nad glasom.
 • Vaje za pravilno postavitev jezika, ustnic in drugih organov govora, kadar gre za težave z nepravilno izgovorjavo in artikulacijo.
 • Vaje za sprostitev in zmanjšanje napetosti: sprostitvene tehnike zmanjšujejo napetost v vratnih in obraznih mišicah, kar pomaga izboljšati prožnost vokalnih pregibov.

NOVAFON vibracijska terapija izboljšuje glasovno funkcijo tako, da pomaga uravnavati nepravilne mišične napetosti v predelih, ki sodelujejo pri proizvodnji glasu, ter izboljšuje zaznavanje. Na primer, specializiran nastavek z vrtljivo oljko izboljšuje ozaveščenost in spodbuja gibljivost jezika.

Preberite več o tem, kako vibracijska terapija lahko izboljša glasovne funkcije. V drugi študiji pa si lahko preberete več o učinkovitosti NOVAFON lokalne vibracijske terapije pri zdravljenju disfonije (hripavost, ki se v največ primerih pojavlja zaradi mehaničnih nepravilnosti govornih organov).

Aktivacija mišic pri motnjah požiranja

 

Motnje požiranja, znane kot disfagije, spadajo tudi v logopedsko prakso, pri čemer mora logoped samoplačniško ali na zdravstveno zavarovanje opraviti temeljito oceno tehnik požiranja, analizo anatomske strukture grla, oceno občutljivosti žrela ter analizo morebitnih težav z dihanjem in govorno funkcijo med požiranjem. Metode, ki jih uporabljamo pri obravnavi motenj požiranja, so:

 • Vaje za krepitev mišic orofarinksa, katere so odgovorne za usklajeno gibanje med požiranjem. To so lahko vaje za krepitev jezika, nebnic in mišic grla.
 • Vaje za izboljšanje koordinacije med dihanjem in požiranjem.
 • Prilagoditve v teksturi in konsistenci hrane in pijače, da se zmanjša tveganje za aspiracijo (vstop hrane in tekočine v dihalne poti).
 • Uporaba različnih pripomočkov za požiranje, kot so posebne slamice, kozarci in pribor, ki olajšajo proces požiranja.
 • Stimulacija mišic za spodbujanje in krepitev mišic, vključenih v proces požiranja. Na takšen način deluje tudi NOVAFON naprava, ki z vibracijsko-taktilnimi dražljaji vpliva na hipotenzijo ali hipertenzijo orofacialnih mišic in izboljša nadzor nad mišicami. Za treniranje požiranja se uporablja tako intraoralna senzorna žlica kot intraoralni nastavek z žlico.

Izboljšanje nadzora mišic v primeru dizartrije

 

Dizartrija je govorna motnja, ki vpliva na artikulacijo govora, hitrost izgovarjanja ter na ritmičnost in moč glasovnih mišic. Logoped uporablja različne terapevtske pristope za zdravljenje te motnje:

 • Vaje za izboljšanje artikulacije zvokov: vključuje vaje za pravilno postavitev ustnic, jezika in drugih govornih organov.
 • Vaje za izboljšanje ritmičnosti besed in intonacije govora: prispevajo k bolj tekočemu in naravnemu govoru.
 • Prilagajanje hitrosti govora: vaje za počasnejše in bolj nadzorovano izgovarjanje besed.
 • Vaje za krepitev mišic govornega aparata: vključujejo vaje za mišice jezika, ustnic, mehkega neba in grla, ki so pomembne za izboljšanje nadzora in moči med govorom.

Vibracijska terapija NOVAFON izboljšuje nadzor nad mišicami tako, da preko vibracij uravnava mišično napetost in pozitivno vpliva na koordinacijo področij, ki sodelujejo v govoru. Aparat se v primeru dizartrije uporablja tako oralno, intraoralno kot facialno.

Aktivacija hipotoničnih mišic v miofunkcionalni terapiji

 

Orofacialna disfunkcija, vključno z miofunkcijskimi težavami, vpliva na funkcijo mišic v območju obraza in ust. Miofunkcijska terapija, ki jo izvaja logoped, je pristop, usmerjen v preprečevanje ali odpravljanje nepravilnosti v delovanju mišic obraza in ust, zlasti v zvezi s požiranjem in dihanjem. Terapevtski pristopi v logopediji pa vključujejo:

 • Vaje pravilnih vzorcev dihanja: logoped pomaga pacientu vzpostaviti pravilen dihalni vzorec. To vključuje vaje dihanja skozi nos, pravilno dihalno frekvenco in globino dihanja.
 • Vaje za krepitev mišic obraza in ust: predvsem tiste, ki so vključene v procese dihanja, požiranja in artikulacije. To so vaje za krepitev jezika, ustnic, mehkega neba in drugih pomembnih mišic.
 • Prilagajanje vzorcev požiranja: strokovnjaki pomagajo pri preusmerjanju pacienta k pravilnemu načinu požiranja.

Ker je miofunkcijska terapija usmerjena v vzpostavljanje pravilnih vzorcev delovanja mišic obraza in ust, je pomembno, da logoped za odrasle ali za otroke uravnoteži napetostna stanja in spodbuja zaznavanje na orofacialnem območju. Prav to počne tudi NOVAFON vibracijska terapija, ki z nežno in globoko stimulacijo orofacialnih mišic uravnava napetosti na tem območju.

Spodbujanje intraoralnega zavedanja pri motnjah govora in požiranja

 

Spodbujanje intraoralnega zavedanja je pomemben del logopedske terapije, posebej pri obravnavi težav s požiranjem, artikulacijo in drugih funkcij ustne votline. Intraoralno zavedanje pomeni, da pacient razvija zavest o svoji ustni votlini, občutkih in gibanjih znotraj nje. Tukaj je nekaj metod, kako spodbujamo intraoralno zavedanje:

 • Uporaba ogledal: pacient lahko opazuje svoje ustne gibe in oblike ter s tem izboljša zavedanje o tem, kako uporablja ustno votlino med govorom in požiranjem.
 • Taktilne vaje z jezikom: vključujejo dotikanje različnih delov ustne votline z jezikom, s čimer pacient razvije občutek za prostor, teksturo in gibanje znotraj votline.
 • Vaje z živili in drugimi materiali: pacient lahko raziskuje teksture hrane z jezikom ali pa uporablja različne površine materialov za spodbujanje zavedanja o gibanju ustnic, jezika in dlesni.
 • Vaje za krepite mišic ustne votline: ciljajo na različne mišične skupine, kot so mišice jezika, ustnic, mehkega neba in dlesni.
 • Sprostitvene tehnike: pomagajo zmanjšati napetost v mišicah in izboljšati občutek za prostor v ustni votlini.

Za spodbujanje intraoralnega zavedanja se uporablja intraoralna vibracijsko-taktilna stimulacija z NOVAFON aparatom, kateri uravnava tonus, izboljšuje nadzor in povečuje občutljivost mišic in živcev v ustni votlini. Pri tem se uporabljajo tudi določeni intraoralni nastavki, kot je nastavek pripenjanje puščice, ki spodbuja zaznavanje znotraj in zunaj ustne votline.

SEMOS ponudba – logopedija NOVAFON

novafon vibracijska terapija

V SEMOS smo zastopniki za NOVAFON aparate, istoimenskega proizvajalca iz Nemčije z dolgo tradicijo, ki že 90 let proizvaja in trži preizkušene elektro medicinske pripomočke. NOVAFON je certificiran s strani TÜV SÜD, vsi priključki pa so izdelki razreda I. Kakovost in varnost uporabe je certificirana v skladu z DIN EN ISO 13485. Izdelek je bil tudi podvržen številnim raziskavam, ki so bile objavljene v različnih študijah.

V SEMOS opravljamo tudi specializirane servise aparatov. Nudimo vam 30-dnevno testiranje aparata zato, da lahko preverite in se prepričate v učinkovitost delovanja terapije. Naši izkušeni terapevti vam nudijo svetovanje o pravilni uporabi aparata in vseh možnostih, ki jih ponuja. Na voljo pa vam je tudi aplikacija, ki vas vodi skozi vse postopke in vam služi kot nekakšen vodnik in priročnik za uporabo.

Za čiščenje in vzdrževanje aparata vam je na voljo NOVACLEANER higienični čistilni set, za priročno shranjevanje in transport aparata in vseh nastavkov pa je v kompletu naj voljo še zaščitna torba, skupaj s stojalom za polnjenje. V primeru, da vam je aparat NOVAFON priporočil vaš logoped, s katerim izvajate terapije, si lahko ponudbo za namene logopedskih terapij ogledate TUKAJ. Na voljo so različni intraoralni nastavki (posamično in v setu), skupaj z nakupom naprave.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.